Vejledning til afholdelse af europajollestævner  

Her findes retningslinjer, Notice of Race og Sejladsbestemmelser , der anvendes ved ECD`s ranglistestævner og DM.

Arrangøren tilføjer stævnespecifikke informationer til NOR og udfylder Tillæg til SI.

ECD's retningslinjer ved afholdelse af ranglistestævner. 

ECD's notice of race

ECD's sejladsbestemmelser

Tillæg til sejladsbestemmelser