top of page

Vejledning til afholdelse af europajollestævner  

Her findes retningslinjer, Notice of Race og Sejladsbestemmelser , der anvendes ved ECD`s ranglistestævner og DM.

Arrangøren tilføjer stævnespecifikke informationer til NOR og udfylder Tillæg til SI.

ECD's retningslinjer ved afholdelse af ranglistestævner. 

ECD's notice of race

ECD's sejladsbestemmelser

Tillæg til sejladsbestemmelser

bottom of page