top of page

Medlemskab

Kontingentet følger kalenderåret, og betales hvert år inden 1. april.

 

Som medlem får du adgang til:

 

- At deltage i ranglistestævner i Danmark. For at kunne figurere på ranglisten skal man være medlem af ECD. Er du ikke det, vil resultatet være DNS på ranglisten indtil medlemskabet betales.

- At deltage i nationale og internationale stævner.

- Desuden arrangeres der løbende forskellige træningssamlinger og fællesture.

 

For at kunne deltage i nationale mesterskaber og ranglistestævner må kontingent være betalt rettidigt.​​

For sejlere som har flyttet jolletype til europa-jollen hen over sommeren, er det muligt, at købe et efterårsmedlemskab til de 2 første ranglistestævner i løbet af efteråret. Derefter skal der købes fuldt medlemskab hvert år. 

Medlemskab kan købes i webshoppen her: https://www.europeclass.dk/webshop


Opdateret medlemsliste pr. 22. august 2023/Official membership list:

Se den opdaterede medlemsliste her:

Medlemmer som fremgår af listen har tilmeldt sig ECD og betalt kontingent. Der udstedes IKKE medlemsbeviser. Dokumentationen for medlemskaber sker via medlemslisten.
 

Internationale mesterskaber 

Pladserne til de internationale mesterskaber vil blive fordelt efter ranglisten. 

 

Aldersgrænsen for VM: Ingen​

Aldersgrænsen for JEM: Til og med det år du fylder 19.

Aldersgrænsen for JNOM: Til og med det år du fylder 18.

Antal deltagere fra Danmark:

VM maks. 15 piger og 15 drenge.

JEM maks. 15 piger og 15 drenge.

JNOM maks. 20 piger og 20 drenge.​

bottom of page