Indkaldelse til generalforsamling

07/09/2018

Af

Generalforsamlingen blive afholdt i forbindelse med DM for Europajoller d. 12.10.2018 kl. 19.30 på Vallensbæk havn. Lokalet vil blive offentliggjort senere

 

Dagsordenen er som følger:

 

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant 

7. Valg af 2 sejlerrepræsentanter

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt  

 

Vær opmærksom på at ændringsforslag skal fremsættes mindst 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag fremsendes til formanden for ECD Jørn Erhardsen på j.erhardsen@gmail.com   

Please reload

Seneste Nyheder