Dagsorden generalforsamling 2020

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskab

4. Behandling af indkomne forslag


Forslag fra Maria Victoria Bøggild omkring elektronisk kompas. Se vedhæftninger


5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant

Rune Cramer er ikke på valg.

Peter Mogensen er på valg og modtager genvalg.

Mie Elbek er ikke på valg men ønsker ikke at fortsætte.

Søren Johnsen er på valg og modtager ikke genvalg.

Klaus Rønn Madsen er på valg og modtager ikke genvalg

Karin Dahlberg-Garde er på valg og modtager genvalg.

Gudrun Harboe er ikke på valg.

Nina Fabrin er ikke på valg.

Lau Zachariasen er ikke på valg.

Kristian Præst er ikke på valg.


7. Valg af 2 sejler repræsentanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt.


Forslag_1_ejolle
.pdf
Download PDF • 79KB
forslag_2
.pdf
Download PDF • 118KB

89 views0 comments

Recent Posts

See All

Opdatering af statutter til rangliste beregning.

Der er dags dato blevet tilføjet følgende til statutterne for rangliste beregning. Dette er for at tilgode se det nylige behov for fleet sejlads grundet COVID-19. 6.10 Sejladser sejlet i Guld- eller S

Indkaldelse til generalforsamling 2020

ECD inviterer hermed til generalforsamling d. 2. oktober 2020 i Sønderborg Sejlklub. Generalforsamlingen begynder kl 19. Alle medlemmer inviteres til pizza og fælles hygge kl. 18, som kan købes for 30

KATEGORIER

INFORMATION

HJÆLP

FØLG OS

Europe Class Denmark © 2018. Alle rettigheder forbeholdt

TILMELD NYHEDSBREV