Opdatering af statutter til rangliste beregning.

Der er dags dato blevet tilføjet følgende til statutterne for rangliste beregning. Dette er for at tilgode se det nylige behov for fleet sejlads grundet COVID-19.

6.10 Sejladser sejlet i Guld- eller Sølv-fleet indgår ikke i beregningerne af ranglisterne.

6.11 Alle sejladser sejlet uden puljeinddeling eller alle sejladser sejlet med puljeinddeling:

6.11.1 Alle sejladser indgår med samme vægt i beregningen af ranglisten.

6.11.2 DNC tæller som det største antal tilmeldte både ved et stævne i serien + 1, når der ikke er puljeinddeling.

6.11.3 DNC tæller som det største antal tilmeldte i en pulje i serien +1, når der er puljeinddeling. Blandede sejladser; nogle sejlet uden puljeinddeling og andre sejlet med puljeinddeling:

6.12 Blandede sejladser; nogle sejlet uden puljeinddeling og andre sejlet med puljeinddeling:

6.12.1 Alle sejladser sejlet uden puljeinddeling indgår i beregningen.

6.12.2 Alle sejladser sejlet med puljeinddeling indgår i beregningen, ganget med en faktor 2. dvs. en 4-plads giver 8 point.

6.12.3 DNC vil for alle sejladser tælle som det største antal tilmeldte både ved et stævne i serien + 1.

Se hele statutterne på: https://www.europeclass.dk/statutter

41 views0 comments

Recent Posts

See All

Dagsorden generalforsamling 2020

1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag Forslag fra Maria Victoria Bøggild omkring elektronisk kompas. Se vedhæftninger 5. Fastsætte

Indkaldelse til generalforsamling 2020

ECD inviterer hermed til generalforsamling d. 2. oktober 2020 i Sønderborg Sejlklub. Generalforsamlingen begynder kl 19. Alle medlemmer inviteres til pizza og fælles hygge kl. 18, som kan købes for 30

KATEGORIER

INFORMATION

HJÆLP

FØLG OS

Europe Class Denmark © 2018. Alle rettigheder forbeholdt

TILMELD NYHEDSBREV